Kontaktliste

Elektricitet

Er dit HFI/HPFI relæ ikke afbrudt, eller kan du se at dine naboer heller ikke har lys, er der sandsynligvis tale om en strømafbrydelse i hele området

Internet/Antenne

Ved fejlmelding er det altid en god ide først at spørge naboer og andre om de også har samme problem. Således at du ved henvendelse har en idé om, hvorvidt det kun er galt med dit TV/PC eller om det er et generelt problem. Åbningstider: Mandag - fredag: 8.00 - 21.00 Weekend og helligdage: 9.00 - 17.00

Kloak

Administrerer afløb og kloak

Kloak

Tømningsordning: 63 42 10 17

Varme

Forespørgsler vedrørende afregning m.v. kan rettes til Administrationsservice Fyn på tlf: 70 13 19 00

VVS

Ved ledningsbrud kontaktes VVS-manden på tlf: 66 18 04 57 / 40 33 80 18 Ved målerudskiftning og aflæsning kontaktes værkpasser på tlf: 40 56 11 21 / 40 19 59 18 (efter 15.30)